پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
صفحه اصلی > آموزش  

مرکز آموزش و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی:

این مرکز با برگزاری دوره های آموزشی "ساعت اطلاع رسانی" در جهت ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان  و اعضای محترم هیات علمی در مقاطع مختلف تحصیلی رسالت آموزشی کتابخانه مرکزی را محقق می نماید. آموزش پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای گوناگون بر اساس نیاز اطلاعاتی گروه هدف و برنامه پیشنهادی معاونت تحقیقات به وزارت متبوع در راستای تقویت زیر ساخت های پژوهش در دانشگاه بصورت ماهانه و مستمر در این مرکز انجام می گیرد. اطلاع از عناوین دوره های آموزشی ساعت اطلاع رسانی در سایت کتابخانه مرکزی و یا سایت معاونت تحقیقات و فناوری فراهم است.