جمعه ١٠ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > راهنماها و بروشورها 


ردیف عنوان بروشور دانلود فایل
1 معرفی پورتال کتابخانه مرکزی
2 معرفی My ResearcherID
3 چگونگی بروز نمودن منابع در گوگل اسکالر
4 قابلیت ایجاد هشدار در پایگاه های اطلاعاتی1
5 قابلیت ایجاد هشدار در پایگاه های اطلاعاتی2
6 راهنمای استفاده از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7 مراحل ایجاد صفحه شخصی PubMed My Bibliography
8 مراحل ایجاد صفحه شخصی My Citation در پایگاه گوگل اسکالر
9 مراحل دریافت The Scopus Author Identifier در پایگاه اسکوپوس
10
11 معرفی ResearchGate
12 معرفی ORCID
13 ایجاد پروفایل شخصی در گوگل اسکالر
14 مدیریت پروفایل در گوگل اسکالر
15 راهنمای جستجو در ScienceDirect
16 آشنایی با پایگاه استنادی Scopus