شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩
صفحه اصلی > تماس با ما 

مدیر اطلاع رسانی و رئیس کتابخانه مرکزی

دکتر محمدکریم صابری

تحصیلات : دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه . دفتر رئیس کتابخانه

تماس:  38381766-81- 98+

 داخلی   403

ایمیل: mohamadsaberi@gmail.com

ایمیل کتابخانه مرکزی دانشگاه: info.library@umsha.ac.ir

 

 واحد آموزش

مهرنوش رضایی

تحصیلات : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه مرکز اطلاع رسانی پزشکی

تماس:  38380293-81- 98+

 داخلی   289

ایمیل: mehrnooshrezaei2014@gmail.com

 

تامین منابع و سفارشات

فاطمه مددیان

تحصیلات : کارشناس ارشد کتابداری واطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه. واحد فراهم آوری و پردازش

تماس: 38380293-81- 98+

 داخلی  289

ایمیل: lib1.madadian1@yahoo.com

 

فهرست نویسی و پردازش اطلاعات

فاطمه مسلخی

 تحصیلات : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی واحد پردازش و اطلاع رسانی

تماس:  38380293-81- 98+

داخلي  289

 

مژگان محبی

تحصیلات : فوق دیپلم

محل خدمت: کتابخانه مرکزی واحد پردازش و اطلاع رسانی

تماس: 38380293-81- 98+

داخلي  289

ايميل: mohebi1375@yahoo.com

 

نمایه سازی

هما سهرابی ابد

تحصیلات : کارشناس کتاداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی

تماس: 38380023- 81- 98+

داخلي  458

 

  میز امانت

محمد خراباتی نشین: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی - مسئول بخش خدمات عمومی کتابخانه مرکزی

نیر یوسفی الوار: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

سیده زهرا میرعزتی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

بیرامعلی سیاح: کتابدار بخش امانت

 تماس: 38380023- 81- 98+

داخلي  301

 

مرجع و پایان نامه

محمد خراباتی نشین : کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

  تماس: 38380023- 81- 98+

داخلي  301

 

خدمات الکترونیک

محمد خراباتی نشین

تحصیلات : کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی واحد اطلاع رسانی

تماس: 38380023- 81- 98+

داخلي 301

ايميل: m.kharabati@gmail.com

 سیده زهرا میرعزتی

تحصیلات : دانشجوی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی واحد اطلاع رسانی

تماس: 38380023- 81- 98+

داخلي 301

ايميل: z.mirezati69@gmail.com

 

 کتابخانه دیجیتال و واحد مشاوره اطلاع رسانی

نیر یوسفی الوار

تحصیلات: کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه. بخش کتابخانه دیجیتال

تماس: 38380023-81- 98+

داخلي:  292