جمعه ١٠ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > تماس با ما 

 

مدیر اطلاع رسانی و رئیس کتابخانه مرکزی

دکتر محمدکریم صابری

تحصیلات : دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه، دفتر رئیس کتابخانه

تماس:  38381766-81- 98+

فکس:  38380130-81- 98+

داخلی:   403

ایمیل:  mohamadsaberi@gmail.com

ایمیل کتابخانه مرکزی: centlib@umsha.ac.ir

 واحد آموزش

مهرنوش رضایی

تحصیلات : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه مرکز اطلاع رسانی پزشکی

تماس:  38381795-81- 98+

 داخلی:   461

ایمیل: mehrnooshrezaei2014@gmail.com

 

 

 مسئول بخش خدمات فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه

فاطمه مددیان

تحصیلات : کارشناس ارشد کتابداری واطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه. واحد فراهم آوری و پردازش

تماس: 38380293-81- 98+

 داخلی  289

ایمیل:  lib1.madadian1@yahoo.com

فهرست نویسی و پردازش اطلاعات

مژگان محبی

تحصیلات : کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی واحد پردازش و اطلاع رسانی

تماس: 38380293-81- 98+

داخلي  289

ايميل: mohebi1375@yahoo.com

فهرست نویسی و پردازش اطلاعات

فاطمه مسلخی

 تحصیلات : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی واحد پردازش و اطلاع رسانی

تماس:  38381795-81- 98+

داخلي  461

 نمایه سازی

هما سهرابی ابد

تحصیلات : کارشناس کتاداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی

تماس: 38380023- 81- 98+

داخلي  458

 

بخش امانت

محمد خراباتی

تحصیلات: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول بخش خدمات عمومی کتابخانه مرکزی

 تماس: 38380023- 81- 98+

داخلي  301

کتابخانه دیجیتال و واحد مشاوره اطلاع رسانی

مریم زرقانی

تحصیلات: دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه. بخش کتابخانه دیجیتال

تماس: 38380023-81- 98+

داخلي:  292