پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > واحد اطلاع رسانی > بخش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی 

بخش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی:

شامل پایان نامه ها و گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی اعضاء محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه می باشد که در محل کتابخانه مرکزی قابل استفاده می باشند و قابل امانت و زیراکس نیستند. اطلاعات 15 صفحه ابتدایی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها از طریق پورتال کتابخانه قابل روئیت می باشد.

تعداد پایان نامه های این بخش بیش از 3500 نسخه و تعداد طرح های تحقیقاتی بیش از 1500 نسخه می باشد.