پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > واحد اطلاع رسانی > بخش خدمات الکترونیک 

بخش خدمات الکترونیک:

شامل مجلاتی هستند که بصورت چاپی و یا الکترونیک منتشر می شوند. امروزه بدلیل ظهور پایگاه های اطلاعاتی تخصصی پزشکی و علوم وابسته به آن، اکثر مجلات بصورت الکترونیک در صفحه اصلی سایت داشگاه، لینک پایگاه های اطلاعات علمی بصورت تمام متن قابل دسترس می باشند، در غیر این صورت کتابخانه مرکزی آمادگی  کامل جهت تهیه مقالاتی که به هر دلیل امکان دسترسی به تمام متن آنها فراهم نیست، را دارد.

بخش دیگری از مجلات این قسمت شامل مجلات علمی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد که به صورت چاپی منتشر می شوند و اغلب به طور مستمر به کتابخانه ارسال می گردد و در دسترس کاربران قرار می گیرد.