پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > واحد فراهم آوری و پردازش منابع > واحد سفارشات 

واحد سفارشات

                         

اين بخش مسئول تهيه، خريد، سفارش، هديه و مبادله مواد كتابخانه و سفارش كتاب جهت اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي ، دکتری و ...مي باشد. در این بخش ابتدا نسبت به تهيه كاتالوگهاي مختلف موضوعي از ناشران معتبر ، همچنين تهيه فهرست ناشران و كتابفروشان،دريافت ليست موجودي اعم از كتب فارسي و لاتين از نمايندگان و كارگزاران ناشرين بين المللي، تهيه كتابشناسي ها، تماس با انجمنها و ناشران، از طريق اينترنت و غيره اقدام نموده و كليه اطلاعات جمع آوري شده به نمايندگان كميته كتاب كتابخانه ارسال مي شود سپس كتاب انتخاب و خريداري مي شود.

 مهمترين كارهایی كه در اين بخش انجام مي گيرد به شرح زير است:

 •   نیاز سنجی در خصوص منابع مورد نیاز اعضای هیات علمی ، دانشجویان، پژوهشگران و محققان

 

 • سفارش كتابهاي انتخاب شده

 

 •   نگهداري سوابق كتابهاي سفارش شده يا دريافت شده

 

 •   ثبت منابع دریافتی به کتابخانه و انجام امور مربوط به قبض انبار و ارسال به فهرست نویسی

 

 •   انجام کلیه امور مالی مربوط به سفارش و بررسی قراردادها و تسویه حسابهای نهایی با آنها

 

 • كسب مجوز و اقدام براي پرداخت پيش فاکتورها

 

 • دريافت و بررسي كتابهاي سفارش شده

 

 •    پيگيري تاخير در سفارشهاي انجام شده

 

 •  تهیه و تامین نرم افزارهای مورد نیاز مراجعان به کتابخانه

 

 •  شرکت در نمایشگاههای کتاب برگزار شده در کشور و خرید بر اساس درخواستهای رسیده
 • برگزاری نمایشگاههای کتاب داخل دانشگاه