جمعه ١٠ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > واحد فراهم آوری و پردازش منابع > واحد فهرست نویسی و رده بندی 

واحد فهرست نویسی و رده بندی

              

تهیه شناسنامه برای مجموعه منابع کتابخانه جهت برقراری نظم و ترتیبی که مراجعه کننده بتواند به آسانی کتاب مورد نیاز خود را بر اساس موضوع، عنوان، نویسنده و غیره در قفسه های کتابخانه بیابد را فهرست نویسی می نامند.

واحد فهرست نويسي و رده بندي با تکیه بر روش هاي استاندارد بين المللي سازماندهی منابع اطلاعاتی را به منظور تسهیل دسترسی کاربران به این منابع را بر عهده دارد. فهرست نويسي در كتابخانه مرکزی و اغلب کتابخانه های اقماری دانشگاه به صورت متمرکز انجام ميگيرد ومنابع بر اساس نظام رده بندي كتابخانه ملي پزشكي آمريكا(NLM)رده بندي مي شوند. عملکرد تخصصی این بخش از طریق سازماندهی منابع به مراجعه کنندگان اين امکان را مي دهد در حداقل زمان و با آسان ترين روش به منبع مورد نياز خود دسترسي داشته باشد. کتب خریداری شده پس از دریافت طبق فاکتورهای خرید در دفاتر ثبت اموال توسط مسئول بخش ثبت می شوند. پس از ثبت در دفاتر ثبت اموال به بخش فهرست نویسی ارسال می گردد که با فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی منابع انجام و در نرم افزار آذرخش ورود اطلاعات می شود. رده بندی مورد استفاده در این کتابخانه  NLM و در موارد خاص LC می باشد. مهمترين منابع مورد استفاده براي سازماندهي مجموعه كتاب ها در اين بخش عبارتند از : فهرست همگاني پيوسته كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي، توصیفگرهای فارسی، سرعنوان‌هاي موضوعي کنگره، فهرست مستند اسامي و مشاهير و مولفان

Library of Congress Classification (LCC), Library of Congress Subject Headings(LCSH), NLM(National Library Medicine), MeSH(Medical Subject Headings)