جمعه ١٠ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > فرآیندها 

ردیف عنوان فرآیند دانلود فایل
1 فرآیند  نمایه سازی پایان نامه و طرح ها
2 فرآیند امانت کتاب
3 فرآیند پرداخت امور مالی منابع خریداری شده
4 فرآیند تسویه حساب دانشجویان
5 فرآیند تمدید کتب
6 فرآیند خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
7 فرآیند سازماندهی منابع علمی
8 فرآیند سفارش متن کامل مقالات
9 فرآیند عضویت