جمعه ١٠ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > راهنمای تنظیم VPN > IOS 

دریافت نسخه

راهنمای تنظیمات vpn برای گوشیهای IOS

جهت دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی از طریق تلفن همراه:

 

 Description: I:\گردهمایی 5 اسفند94\1.JPG

Description: I:\گردهمایی 5 اسفند94\2.JPG

 

Description: I:\گردهمایی 5 اسفند94\3.JPG

Description: I:\گردهمایی 5 اسفند94\4.JPG

 

Description: I:\گردهمایی 5 اسفند94\5.JPG

 

Description: I:\گردهمایی 5 اسفند94\6.JPG