جمعه ١٠ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > فرم ها و آئین نامه ها > راهنمای نگارش پایان نامه 

دریافت نسخه

 

دستورالعمل نحوه نگارش و تنظيم گزارش نهايي پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي

امروزه انتشار نتایج تحقیقات علمی دارای الگوی مشخص و استانداردی است. دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی که دارای واحد پایان نامه می باشند لازم است با نحوه تنظیم و نگارش نتیجه تحقیق خود براساس استانداردهای موجود آشنا شوند. لذا به منظور هماهنگي بيشتر در نگارش و تنظيم پايان نامه ها به عنوان حاصل يك كار پژوهشي و تطبيق آنها با استاندارهاي تهيه و تنظيم نتايج تحقيقات علمي، اين دستورالعمل تنظيم شده است و لازم است از تاريخ ابلاغ، توسط دانشكده ها و دانشجويان در تنظيم پايان نامه ها رعايت گردد.

ترتیب صفحات :

1-       روي جلد سمت راست(فارسي)

2-      صفحه سفيد (آستر بدرقه)

3-      بسم ا.... الرحمن الرحيم

4-      صفحه عنوان فارسي (طبق فرم پيوست) جهت پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي

5-       صفحه كارت شناسه و كليدواژه ها (توسط كتابدار بخش پايان نامه كتابخانه مركزي تنظيم مي شود)

6-       تصویر صورتجلسه دفاع از پایان نامه جهت پايان نامه هاي دانشجويي

7-       صفحه تقديم حداکثر یک صفحه

8-       صفحه سپاسگزاري (در صورت لزوم و حداكثر در يك صفحه)

9-      چكيده فارسي به همراه کلید واژه

10-    فرم کاربست نتایج تحقیقات (این فرم به پیوست در پایان فایل دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم گزارشات نهایی موجود است و توسط سرکار خانم فرهادی کنترل نهایی می گردد)

11-    فهرست مطالب

12-    فهرست جدول ها

13-   فهرست شكل ها و نقشه ها

14-   فهرست اختصارات

15-   فهرست علایم و نشانه ها

16-    فصل اول: مقدمه

17-   فصل دوم: مواد و روش ها

18-   فصل سوم: یافته ها

19-    فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

20-    فهرست منابع

21-    پيوست ها (مطابق مصوبه شواری پژوهشی پیش نویس اولیه مقاله (Drafted manuscript) به زبان فارسی یا ترجیحاً انگلیسی به گزارش پیوست گردد.)

22-   چكيده انگليسي

24-صفحه عنوان انگليسي (طبق فرم پيوست)

         25 - پشت جلد (انگليسي)

 

 

توضيحات

1-    جلد پايان نامه و طرح هاي تحقيقاتي:

 • براساس نوع و رنگ جلد مصوب دانشگاه علوم پزشكي همدان چاپ شود.
 • نوع جلد : سلفون
 • طرح دانشجويي : صورتي
 • پايان نامه هاي عمومي پزشكي دندانپزشكي - داروسازي : بنفش
 • پايان نامه هاي تخصصي پزشكي : سفيد
 • پايان نامه هاي فوق ليسانس : نارنجي
 • پايان نامه هاي PHD : سبز
 • طرح هاي تحقيقاتي اساتيد : زرد
 • طرحهاي HSR : آبي
 • طرح هاي ارتباط با صنعت : نقره اي
 • در قسمت عطف، عنوان پایان نامه يا طرح تحقيقاتي و نام نویسنده ، درج شود.
 • ضمنا" درج لوگوی مراكز تحقيقاتي در صورتي كه طرح يا پايان نامه مصوب مركز تحقيقاتي باشد بر صفحه روی جلد پایان‌نامه يا طرح ضروری است.
 • متن روي جلد فارسی ( با قلم و اندازه طرح روی جلد كه در پيوست آمده است)
 • بعد از جلد و همچنين در آخر پايان نامه قبل از جلد صفحه سفيد (توسط انتشارات) قرار مي گيرد.
 • درج شماره طر ح روی جلد و در صفحه عنوان گزارش طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها جهت سهولت دسترسی و استفاده در قسمت تشکر و قدردانی مقالات مستخرج الزامی شود

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ب) شیوه ی نگارش پایان نامه

1) کاغذ و تایپ: کلیه قسمت های پایان نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد. ابعاد کاغذ 7/29 × 21 (کاغذ A4) می باشد. تمامی متن ها روی کاغذ یک رو تایپ شده باشد. نوع قلم برای عناوین ، فونت B Titr  و تمامي متن B Nazanin  با اندازه 14 مي باشد. برای نوشتن تمام مطالب انگلیسی از فونت Times New Roman با اندازه 12 استفاده شود.

 

2 ) فاصله گذاری و حاشیه بندی: فاصله ی سطرها در تمام متن پایان نامه برابر 5/1 سانتی متر است (1.5 lines)، اما فاصله ی سطرها در چکیده ( فارسی و انگلیسی) برابر با 1 سانتی متر (single) می باشد.

حاشیه ی سمت راست و بالا مساوی 3 سانتی متر و حاشیه ی سمت چپ و پایین برابر 5/2 سانتی متر می باشد. این حاشیه ها باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه ها باشد،

3) شماره‌گذاری صفحات: هیچکدام از صفحات قبل از فهرست ها شماره گذاری نمی شوند. صفحات ((فهرست ها)) با حروف ابجد ( الف، ب، و . . .) شماره گذاری می گردند. شماره گذاری با اعداد از اولین صفحه (مقدمه) آغاز می شود و تا آخرین صفحه ادامه می یابد. شماره ی صفحه در پایین و در وسط قرار می گیرد. فاصله‌ی شماره ی صفحه در حدود 5/1 سانتی متر از لبه ی پایین است.

نکته: حروف ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفض، قرشت، ثخذ، ضظغ

4 ) شماره گذاری فصل ها، بخش ها: فصل ها، بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می شوند، بطوری که شماره ی فصل در سمت راست و شماره ی بخش بعد از آن آورده شود.

برای مثال دو نمونه زیر را نگاه کنید:

3 2 4. بیان کننده ی زیر بخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است.

3 2- 4 1. بیان کننده ی زیر بخش 1 از بخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است.

4) شماره گذاری روابط ریاضی و فرمول ها:  فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند، در داخل پرانتز به عدد شماره گذاری می شوند، به طوری که شماره ی فصل در سمت راست و شماره ی فرمول بعد از آن آورده می شود. فرمول سمت چپ و شماره ی آن در سمت راست صفحه قرار گیرد.

5) درج لغات لاتين در متن فارسي

از آوردن كلمات انگليسي در متن فارسي خودداري شود و معادل فارسي آن آورده شود و در صورت لزوم(کلمات خاص) معادل انگليسي كلمه يا عبارت در پاورقي آورده شود.

-           در مواردي كه لازم است از كلمات اختصار انگليسي در متن استفاده شود، ابتدا معادل فارسي آن نوشته شده و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار مي گيرد و اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي آورده مي شود.

-           آوردن اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي فقط براي اولين بار ضرورت دارد.

-           در صورت استفاده از كلمه انگليسي در متن فارسي اندازه قلم آن 2 شماره كوچك تر از اندازه قلم فارسي باشد.

 

پ-صفحه ي بسم ا...

اين صفحه بعد از صفحه سفيد قرار مي گيرد (بسم ا...  در وسط صفحه) و بايستي به شكل ساده و مشخص صفحه آرايي شود، از به كار بردن هر گونه كادر و تزئين در اين صفحه خودداري شود.

ت-صفحه ي عنوان فارسي

كليه مندرجات روي جلد با همان ترتيب فاصله ها و قلم هاي روي جلد در اين صفحه قرار مي گيرد.

ث-صفحه كارت شناسه و كليدواژه ها (توسط كتابدار بخش خدمات فني كتابخانه مركزي تنظيم مي شود)

با مراجعه دانشجو قبل از اقدام براي جلد و صحافي به بخش خدمات فني كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي توسط كارشناسان اين قسمت تنظيم مي شود.

ج- تصویر صورتجلسه: تصویر صورتجلسه دفاع از پایان‌نامه بر حسب نوع دانشكده در این قسمت درج شود.

چ-چكيده فارسي به همراه كليد واژه :

متن چكيده، حداكثر در دو صفحه شامل موارد زير :

1-             عنوان مطالعه

-متن چکیده باید چهار بخش داشته باشد و هر قسمت در يك پاراگراف و سطر اول آن بدون تو رفتگي باشد.

 

2-            مقدمه

3-            مواد و روش ها

4-            یافته ها

5-            نتیجه گیری

 

 

-       در چكيده به منابع ارجاع داده نشود.از کلمات اختصار استفاده نگردد.

-       چكيده فاقد بحث است .

-       كليدواژه ها (بين 3 الي 6 كليدواژه) مطابق MeSH

لازم است  توالي صفحات فوق با حروف ابجد مشخص گردد.

ح-فهرست مطالب :

فهرست مطالب شامل فصل ها و عنوان فصل ها، بخش ها و عنوان بخش ها، و همچنين زير بخش ها، فهر ست منابع و چكيده انگليسي باشد. لازم است شماره صفحه در مقابل هر يك از عناوين فهرست مطالب قيد شود. جهت تنظيم فهرست از جدول زير استفاده نماييد

فهرست مطالب

شماره صفحه

فصل يك: مقدمه

1

 

1-1 بيان مسئله

2

 

1-2 ضرورت انجام طرح

10

 

1-3 اهداف و فرضيات و سوالات تحقیق مطابق با پرسشنامه اولیه طرح (پروپوزال)

12

 

1-4 تعریف علمي و عملیاتی واژه های تحقیق

13

فصل دو: مواد و روش ها

14

 

.............................

 

* صفحاتي كه قبل از صفحه فهرست مطالب مي آيد در اين صفحه ذكر نمي شود.

خ-صفحه ي فهرست جدول ها

اين صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول هاي موجود در متن مي باشد. براي اين قسمت هم مي توانيد از جدول زير استفاده نماييد.

فهرست جدول ها

شماره صفحه

 

جدول 1-1 عنوان جدول ....................

45

 

جدول 1-2 عنوان جدول ...................

 

 

جدول 1-3 عنوان جدول ....................

 

 

جدول 1-4 عنوان جدول ....................

 

 

.............................

 

نکته: الگوی تنظیم مطالب فصول گزارش مطابق جدول ذیل باشد:

فصل 1

(مقدمه)

فصل 2

(مواد و روش ها)

فصل 3

(یافته ها)

فصل 4

(بحث و نتیجه گیری)

20 درصد

20 درصد

20 درصد

20 درصد

تبصره: حداکثر تعداد صفحات فصل اول گزارش نهایی لازم است حداکثر 20 درصد کل گزارش باشد. حداقل تعداد صفحات فصل چهارم گزارش نهایی نیز لازم است حداقل 20 درصد کل گزارش باشد.

فصل اول: مقدمه

اين فصل شامل

 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • كليات
 •  ضرورت انجام تحقيق
 •  اهداف، سئوالات تحقیق و فرضيه هاي پژوهش
 • تعريف علمي و عملياتي واژه ها (متغير ها)
 • پيش فرض هاي پژوهش
 •  تعريف اصطلاحات

بيان مساله به معناي توصيف و توجيه موضوع پژوهش است. در اين قسمت بايد به اين سوال جواب داده شود كه چرا مساله پژوهش مساله اي است كه بايد مورد تحقيق علمي قرار گيرد. اصل كلي در بيان مساله رعايت يك روند منطقي است به طوري كه شروع آن با مشكل و ختم آن با هدف تحقيق مي باشد .در بيان مساله معلوم مي شود كه : بروز و شيوع مشكل چقدر است؟ چه كساني را در بر مي گيرد؟ اين موضوع از چه زماني و به چه ترتيبي در جامعه به صورت مساله در آمده و چه تحولي داشته است؟ دلايل احتمالي مشكل چيست؟ چه راه حل هايي تا كنون به كار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا اين روش انتخاب شده است؟ لازم است عوارض ناشي از تداوم مشكل و فوايد ناشي از اجراي تحقيق و كاربرد آن به روشني مطرح گردد.

اهداف بايد صريح، روشن، بدون ابهام و واقع بينانه باشد و به صورت منطقي و با افعال رفتاري بيان شود. اهداف بايد با عنوان، بيان مساله، فرضيه و سوالات پژوهش هماهنگ باشد.

فرضيه و سوالات به صورت يك جمله خبري و تا حد امكان جهت دار نوشته شود و حاوي يك پيشگويي باشد و زيربناي علمي داشته باشد. در مطالعات توصيفي به جاي فرضيات سوالات تحقيق ذكر مي شود.

در تعريف نظري متغير ها بايد از يك مرجع معتبر استفاده نمود و به طور دقيق و واضح و با كلمات ساده آن را تعريف كرد. در تعريف عملي متغير به صورت واقعياتي قابل اندازه گيري با كلمات ساده و واضح بيان شود.

پيش فرض ها جملاتي هستند كه درستي و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدلال ندارند و مساله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنابر اصول پيش فرض ها، همه پديده ها دلايل پيشين دارند، حوادث طبيعي بر حسب تصادف نيستند و احتمالا بنابر دلايلي هستند.

مروری بر متون: بررسي و نتايج متون، كتب و مقالات مرتبط با موضوع كه در انتخاب موضوع و برنامه‌ريزي براي انجام طرح، مؤثر بوده است. در حقيقت مروري بر مطالعات خلاصه اي از نكات اصلي، نتيجه گيري عمومي و خلاء موجود در مطالعات و كاربرد در تحقيق مي باشد . در هنگام سازمان دهي مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتي(با ذكر مرجع) كه حداكثر ارتباط را با مطالعه حاضردارند اختصاص دهيد. ضمناً ذكر نام نويسنده مورد نظر و سال تحقيق او نيز درمتن ضروري است. اين فصل صرفا به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نيست، بلكه بايد همراه با خلاصه اي از اين نظرات و بحث كلي باشد، به نحوي كه خواننده را مطلع نمايد.

 

فصل دوم:  مواد و روش ها

 • نوع پژوهش (مطابق با پروپوزال)
 • مکان و زمان پژوهش
 • جامعه و نمونه پژوهش
 • مواد مورد استفاده (در صورت نیاز)
 • ابزار گردآوري داده ها و روايي و پايايي ابزار
 • روش نمونه گيري
 • حجم نمونه و روش محاسبه آن
 • مشخصات واحد پژوهش و معيارهاي ورود و خروج مطالعه
 • روش گردآوري داده ها
 • روش تجزيه و تحليل داده ها
 • محدوديت هاي پژوهش
 • ملاحظات اخلاقي

فصل سوم : یافته ها

اين فصل شامل بيان نتايج حاصل از تحقيق است. مطالب اين بخش تنها بر اساس يافته هاي حاصل از پژوهش تنظيم مي گردد و شامل اطلاعات نوشتاري، جداول و نمودارها مي باشد. بايد از ذكر اطلاعات يكسان در الگوهاي متفاوت (متن، جداول و نمودار ...) پرهيز شود. البته ضروري است يافته ها در ابتدا با جملات ساده و روان بيان شده و براي بيان جزئيات به جداول و نمودار استناد شود. اين فصل به بيان يافته ها اختصاص دارد نه تفسير آنها لذا صرفا نتايج به ترتيب منطقي و متناسب با اهداف و فرضياتي كه در پروپوزال طراحي شده بود بيان گردد و از تناقض گويي پرهيز شود.عناوين جداول در بالا و نمودارها و اشكال در پايين به صورت كامل با ذكر شماره آورده شود.   

فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري

·         ارائه مهمترين يافته ها در قالب يك پاراگراف

·         بيان نقاط قوت تحقيق خود

·         بيان محدوديت ها، كاربردها و پيامدهاي يافته هاي مطالعه حاضر

·         بيان كاربرد عملي اين تحقيق و ذكر آموخته ها و ديدگاههاي خود  نسبت به اين مطالعه و مهم ترين درسي را كه از مطالعه گرفته ايد

·         تفسير و تحليل يافته ها و نتايج  بدون آنكه نتايج مجددا" تكرار شوند

·         پرو بال دادن به نظريات خود ، نتيجه گيري از يافته هاي مطالعه و مقايسه آن با ساير مطالعات و اينكه در بين دانش موجود و يافته هاي ديگران ، نتايج تحقيق حاضر چه جايگاهي دارد.

سبک ارجاع منابع در متن: لازم است در متن به کلیه ی منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود، بلافاصله پس از خاتمه ی جمله و قبل از نقطه در داخل پرانتز مرجع ذکر می گردد. نحوه ی ارجاع در متن به روش ونکوور (Vancouver) می باشد.

 

سبک ونکوور:

مراجع به ترتیبی که در متن می آیند شماره گذاری می شوند ( برای هر مرجع یک عدد اختصاص می‌یابد).

در این روش مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع ذکر خواهد شد ( نه بر حسب حروف الفبا).

چنانچه منبعی به دفعات در یک متن مورد استفاده قرار گیرد همان شماره‌ی استناد اول دوباره ذکر می شود و تغییری در شماره استناد آن داده نمی شود.

وقتی در یک محل در متن به منابع متعددی استناد می شود، از خط فاصله (-) برای توالی اولین عدد و آخرین عدد و از ویرگول (،) برای جداسازی شماره متعدد استفاده می شود. مثال: [ 9 3، 5،7]

20) فهرست منابع:

ترجيحا از نرم افزار End Note استفاده گردد.

تمام منابع مورد استفاده باید به زبان انگلیسی تنظیم شود.

تاکید می گردد که در مورد منابع فارسی از ترجمه انگلیسی و مشخصات ذکر شده منبع مربوطه به زبان انگلیسی استفاده شود و در انتهای عبارت [Persian] در داخل کروشه نوشته شود.

از بکار گیری خلاصه مقالات به عنوان منابع پرهیز شود.

مقالات چاپ شده یا آنهایی که برای چاپ پذیرفته شده انتخاب گردند. اگر مقاله برای چاپ پذیرفته شده ولی هنوز چاپ نشده است باید هنگام اشاره به آن پس از نام مجله مربوطه عبارت (In press) در داخل پرانتز ذکر شود.

در صورتی که از منبع اینترنتی استفاده شده باشد، آدرس کامل (URL) آن نوشته شود.

در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر باشد، مشخصات 6 نویسنده ی اول به طور کامل نوشته شده و پس از آن عبارت "et al." آورده شود. بدیهی است اگر تعداد نویسندگان برابر یا کم تر از 6 نفر بود ذکر مشخصات تمامی آنان ضرورت دارد.

در ادامه به ذکر نمونه‌هایی از چگونگی ارجاع به منابع علمی آورده شده است:

 

·         مقاله چاپ شده در مجله به زبان انگلیسی

Karami M, Soori H, Mehrabi Y, Haghdoost AA, Gouya MM. Real Time Detection of a Measles Outbreak using the Exponentially Weighted Moving Average: Does it Work? J Res Health Sci. 2012;12(1):25-30.

·         مقاله چاپ شده در مجله به زبان فارسی

Ilkhani M, Karami M, Kiamarzi G, Shah Esmaeli A. Evaluating the Diagnostic Value of Somatosensory Evoked Potentials in the Diagnosis of Meralgia Paraesthetica. Razi Journal of Medical Sciences. 2011;18(90):1-6. [Persian]

 

·         مقاله ی ارائه شده در همایش ها:

Haghighat S, Lotfi - Tokaldany M, Khadem Maboudi A, Karami M, Bahadori A, Weiss J. Predictive factors of response to complete decongestive therapy in upper extremity lymphedema following breast carcinoma.  The 23rd International Congress of Lymphology; 19-23 September 2011; Malmo, Sweden: European Union of Medical Specialists; 2011.

·         کتاب

Szklo M, Nieto FJ. Epidemiology: Beyond the basics. 2nd ed. USA: John and Bartlett Publishers; 2007.p.313-42

 

·         بخشی یا فصلی از کتابی که به وسیله یک یا چند نویسنده نوشته شده است

Buehler JW.  Surveillance In: Rothman KJ, Greenland S, Lash TL Modern Epidemiology, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.p.460-62.

 

 

·         پایان‌نامه

Karami M. Evaluating the performance of outbreak detection algorithms in surveillance systems using semi-synthetic approach [PhD thesis]. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2012.p. 40-42.

·         نحوه‌ی نوشتن مطالب اینترنتی و وب سایت ها به عنوان مرجع:

World Health Organization. Immunization surveillance, assessment and monitoring.  2013 [cited 2013 16 Jan]; Available from: http://www.who.int/immunization_monitoring/en/.


 

1-            چكيده ي انگليسي (Abstract)

در اين صفحه ترجمه چكيده فارسي به زبان انگليسي قرار مي گيرد. ذكر عنوان پايان نامه يا رساله در چكيده انگليسي الزامي است. در عنوان انگليسي حرف اول كلمات به استثناي حروف اضافه بزرگ تايپ شود.

متن چكيده، حداكثر در یک صفحه شامل موارد زير :

عنوان مطالعه (Title)

متن چکیده 4 بخش باید داشته باشد:

الف - مقدمه (Objective)

ب مواد و روش ها ، نوع جمعيت يا مواد ، تعداد نمونه ، روش گردآوری داده ها (Material and Methods)

ج - يافته های اصلی و استنباط ها به اختصار  ( جزئيات عددي برجسته و مهم بايد ذكر شود با ذكر نتيجه آزمون آماري ) (Results)

د - نتيجه گيري نهايي . (Conclusion)

- در چكيده به منابع ارجاع داده نشود.

- چكيده فاقد بحث است .

- كليدواژه ها (بين 3 الي 6 كليدواژه ) مطابق کتاب MESH

2-            عنوان انگليسي مشابه طرح جلد انگليسي

كليه مندرجات روي جلد انگليسي با همان ترتيب فاصله ها و قلم هاي روي جلد در اين صفحه قرار مي گيرد. پشت جلد (انگليسي)

متن پشت جلد انگلیسی (مطابق قلم و اندازه اي طرح روی جلد كه در زير آمده است) 

 


ويرايش و نكات فني پايان نامه و رساله

·         اندازه و نوع قلم مورد استفاده

براي متن فارسي قلم نازنین Bو براي انگليسي نوع قلم Times New شود. اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پايان نامه / رساله مي باشد.

*صفحه اول و ساير صفحات هر فصل مطابق الگوي زير باشد.

 

پ) جدول ها و شكل ها

 

-          عنوان جدول در بالاي جدول و عنوان شكل در پايين شكل آورده مي شود.

-          جدول بايد فاقد خطوط عمودي و حداقل خطوط افقي باشد.

-          -

 

پیوست: فرم کاربست نتایج تحقیقات

 

بسمه تعالی

 

Description: arm

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاونت تحقیقات و فناوری

مدیریت توسعه فناوری سلامت- اداره کاربست نتایج تحقیقات

 

عنوان طرح تحقیقاتی

 

 

 

مجری/ مجریان

 

 

آدرس الکترونیک:

 

پژوهشگر گرامی

نظر به اهمیت استفاده کاربردی از نتایج تحقیق ارزشمند شما، مستدعی است گروه های مخاطب تحقیق و متناسب با آن پیام های کلیدی پژوهش خود را در کادر 1 مرقوم فرمایید. در کادر 2 نیز پیشنهاد چگونگی کاربست نتایج تحقیق خود را در جامعه و صنعت بیان فرمایید.

 

کادر1: مهم ترین یافته‌ها و پیام‌های پژوهش متناسب با گروه های مخاطب

ردیف

گروه مخاطب*

پیام پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*مدیران، سیاست گذاران، عموم مردم، بیماران، مراکز صنعتی و غیره.

 

کادر2: پیشنهادات محقق برای نحوه کاربست نتایج تحقیق

ردیف

محل بکارگیری نتایج تحقیق(صنعت، جامعه)

پیشنهاد نحوه کاربست