پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > برگزاری نمایشگاه کتاب 

همه ساله به  مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، نمایشگاه‌های مختلف کتاب منظور تسهیل دسترسی دانشجویان به جدیدترین کتب در زمینه های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری و مامائی و ... با همکاری ناشران مختلف برگزار می‌گردد در این نمایشگاه‌ها جهت حمایت از دانشجویان، کتابها با تخفیف مناسب ارائه می گردد. از جمله نمایشگاه‌های برگزار شده در سال تحصیلی98-97 نمایشگاه کتاب انتشارات حیدری از تاریخ 97/7/1 الی 97/7/15 و نمایشگاه کتاب انتشارات رویان پژوه از تاریخ 97/7/20 الی 97/7/30 می‌باشد.