زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

بخش مجلات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان اصل دسترسی در مقابل مالکیت را به عنوان یکی از اصول مهم فراهم آوری مجلات سرلوحه خود قرار داده است. علاوه بر مجلات قابل تهیه از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت رویکردکتابخانه مرکزی فراهم آوری حداکثری مجلات و مقالات برای اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه است.

نشانی: 

نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 261
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 29307
تعداد کاربران بر خط 0