زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

ردیف

راهنماهای آموزشی

دانلود

1

مسیر بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان معده


2

ارائه خدمات پزشکی، پرستاری و توانبخشی مراقبت در منزل بیماران با آسیب مغزی و ترخیصی از ICU

 

3

بیوپسی میکروسکوپی گویچه قطبی تخمک یا بلاستومر جنین ، به منظور تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی ، بیشتر از پنج تخمک / جنین

 

4

آنالیز مایع منی : بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی به صورت افتراقی و همراه با رنگ آمیزی

5

شستشوی مایع منی جهت تلقیح مصنوعی( داخل رحمی )

 

6

کشت جنین ها/  4تا 6  روز

 

7

کشت تخمک ها و جنین ها  تا 72 ساعت / کمتر از 4 روز

 

8

هچینگ آزمایشگاهی جنین ها ( به هر روش )

 

9

انجماد اسپرم / مایع منی ( به روش آهسته ) تا ده ظرف نگهداری  

 

10

انجماد اسپرم / مایع منی ( به روش سریع ) تا ده ظرف نگهداری

 

11

آماده سازی اسپرم به روش ساده مانند شستشوی ساده Swim up ( همراه با آنالیز مایع منی جهت تلقیح یا تشخیص

 

12

آنتی بادی های ضد اسپرم

 

13

نگهداری در حالت انجماد( سالانه ) جنین / جنین ها

14

بررسی اسپرم حاصل از آسپیراسیون بیضه و اپیدیدیم

15

بیوپسی میکروسکوپی گویچه قطبی تخمک یا بلاستومر جنین ، به منظور تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی، کمتر یا مساوی پنج تخمک / جنین

16

انجماد تخمک / تخمک ها (به روش شیشه ای)

 

17

انجماد : بافت تولید مثلی ، تخمدان (روش سریع)

 

18

انجماد : بافت تولید مثلی ، تخمدان (روش آهسته)

19

جمع آوری تخمک به هر روش

20

تلقیح ازمایشگاهی تخمک ، به روش تزریق داخل سیتو پلاسمی اسپرم ، تا 10 تخمک

21

شناسایی و گرد آوری تخمک ها / از مایع فولیکولی

22

تلقیح آزمایشگاهی تخمک، به روش تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم ، بیش از 10 تخمک

23

ارزیابی نفوذ اسپرم در موکوس سرویکس، پس از نزدیکی

24

آنالیز مایع منی: بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی به صورت غیر افتراقی و بدون رنگ آمیزی

25

انجماد جنین / جنین ها به روش آهسته

26

ارزیابی اسپرم در نمونه ادرار پس از انزال (غلظت، حرکت و مورفولوژی)

27

بررسی وجود اسپرم در نمونه تازه  یا منجمد شده بافت بیضه

28

نگهداری در حالت انجماد سالانه ؛ اسپرم / مایع منی

29

ذوب تخمک ها ( هر ظرف نگهداری )

30

ذوب : بافت تولید مثلی ، بیضه / تخمدان

31

ذوب جنین / جنین های حاصل از انجماد به روش آهسته

32

ذوب ؛ اسپرم / مایع منی ( هر ظرف نگهداری)

33

آماده سازی جنین ها /برای انتقال (به هر روش)

 

34

درمان شوک همورازیک، خونریزیهای هنگام جراحی و راهنمای ترانسفوزیون خون در مامایی

35

دیس رفلکسی اتونوم در بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی

 

36

مدل ارائه خدمت به بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی

 

 

نشانی: 

نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 216
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 29262
تعداد کاربران بر خط 0