زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

ردیف

سیاست‌های بالینی

دانلود

1

سیاست بالینی تعویض قوس آئورت


2

سیاست بالینی دستگاه کمک قلبی


3

سیاست بالینی استنت گذاری وریدی


4

سیاست بالینی فناوری های بستن نشت دریچه ای


5

سیاست بالینی روش بستن آپانداژ  دهلیز چپ


6

سیاست بالینی کوارکتوپلاستی


7

سیاست های اجرایی (ضوابط) بخش تغذیه در بیمارستان های کشور


نشانی: 

نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 221
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 29267
تعداد کاربران بر خط 0