زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

واحد سفارشات

این بخش مسئول تهیه، خرید، سفارش، هدیه و مبادله مواد کتابخانه و سفارش کتاب جهت اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، دکتری و ...می باشد. در این بخش ابتدا نسبت به تهیه کاتالوگهای مختلف موضوعی از ناشران معتبر ، همچنین تهیه فهرست ناشران و کتابفروشان،دریافت لیست موجودی اعم از کتب فارسی و لاتین از نمایندگان و کارگزاران ناشرین بین المللی، تهیه کتابشناسی ها، تماس با انجمنها و ناشران، از طریق اینترنت و غیره اقدام نموده و کلیه اطلاعات جمع آوری شده به نمایندگان کمیته کتاب کتابخانه ارسال می شود سپس کتاب انتخاب و خریداری می شود.

 مهمترین کارهایی که در این بخش انجام می گیرد به شرح زیر است:

 •   نیاز سنجی در خصوص منابع مورد نیاز اعضای هیات علمی ، دانشجویان، پژوهشگران و محققان
 • سفارش کتابهای انتخاب شده
 •   نگهداری سوابق کتابهای سفارش شده یا دریافت شده
 •   ثبت منابع دریافتی به کتابخانه و انجام امور مربوط به قبض انبار و ارسال به فهرست نویسی
 •   انجام کلیه امور مالی مربوط به سفارش و بررسی قراردادها و تسویه حسابهای نهایی با آنها
 • کسب مجوز و اقدام برای پرداخت پیش فاکتورها
 • دریافت و بررسی کتابهای سفارش شده
 •    پیگیری تاخیر در سفارشهای انجام شده
 •  تهیه و تامین نرم افزارهای مورد نیاز مراجعان به کتابخانه
 •  شرکت در نمایشگاههای کتاب برگزار شده در کشور و خرید بر اساس درخواستهای رسیده
 • برگزاری نمایشگاههای کتاب داخل دانشگاه

 

نشانی: 

نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 219
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 29265
تعداد کاربران بر خط 0