زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

واحد فهرست نویسی و رده بندی

               

تهیه شناسنامه برای مجموعه منابع کتابخانه جهت برقراری نظم و ترتیبی که مراجعه کننده بتواند به آسانی کتاب مورد نیاز خود را بر اساس موضوع، عنوان، نویسنده و غیره در قفسه های کتابخانه بیابد را فهرست نویسی می نامند.

واحد فهرست نویسی و رده بندی با تکیه بر روش های استاندارد بین المللی سازماندهی منابع اطلاعاتی را به منظور تسهیل دسترسی کاربران به این منابع را بر عهده دارد. فهرست نویسی در کتابخانه مرکزی و اغلب کتابخانه های اقماری دانشگاه به صورت متمرکز انجام میگیرد ومنابع بر اساس نظام رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا(NLM)رده بندی می شوند. عملکرد تخصصی این بخش از طریق سازماندهی منابع به مراجعه کنندگان این امکان را می دهد در حداقل زمان و با آسان ترین روش به منبع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد. کتب خریداری شده پس از دریافت طبق فاکتورهای خرید در دفاتر ثبت اموال توسط مسئول بخش ثبت می شوند. پس از ثبت در دفاتر ثبت اموال به بخش فهرست نویسی ارسال می گردد که با فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی منابع انجام و در نرم افزار آذرخش ورود اطلاعات می شود. رده بندی مورد استفاده در این کتابخانه  NLM و در موارد خاص LC می باشد. مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی مجموعه کتاب ها در این بخش عبارتند از : فهرست همگانی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سرعنوان‌های موضوعی فارسی، توصیفگرهای فارسی، سرعنوان‌های موضوعی کنگره، فهرست مستند اسامی و مشاهیر و مولفان

Library of Congress Classification (LCC), Library of Congress Subject Headings(LCSH), NLM(National Library Medicine), MeSH(Medical Subject Headings)

 

 

نشانی: 

نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 256
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 29302
تعداد کاربران بر خط 0