زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

پرسنل کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

 

مدیر اطلاع‌رسانی

و رئیس کتابخانه مرکزی

دکتر حسین وکیلی مفرد

تحصیلات : دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۰۸۱۳۸۳۸۱۷۶۶  داخلی: ۴۰۳

ایمیل: vakili@umsha.ac.ir

ایمیل کتابخانه مرکزی دانشگاه: info.library@umsha.ac.ir

 

 

 

 

 

بخش اطلاع‌رسانی

محمد خراباتی

مسئول اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

تلفن: ۰۸۱۳۸۳۸۰۰۲۳  داخلی: ۳۰۱

ایمیل: m.kharabati@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش امانت

امیر رضایی‌برین

تحصیلات: کاردانی تکنسین داروخانه

تلفن: ۰۸۱۳۸۳۸۰۰۲۳  داخلی: ۳۰۱

 

 

 

 

فائزه امیدی‌هدایت

تحصیلات: کارشناسی کتابداری پزشکی

تلفن: ۰۸۱۳۸۳۸۰۰۲۳ داخلی: ۳۰۱    

ایمیل: faeze.omidi2020@gmail.com

 

 

فرناز حسن‌طهرانی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری پزشکی

تلفن: ۰۸۱۳۸۳۸۰۰۲۳ داخلی: ۳۰۱

ایمیل: tehranyf@gmail.com

 

 

 

 

 


 

 

کتابخانه

دیجیتال  


 

دکتر مریم زرقانی

تحصیلات: دکتری کتابداری  و اطلاع‌‌رسانی پزشکی

تلفن: ۰۸۱۳۸۳۸۰۰۲۳ داخلی: ۲۹۲

ایمیل: mary.zarghani@gmail.com


 

 

 

  

 

بخش پایان‌نامه‌هاو

طرح‌های تحقیقاتی

هما سهرابی‌ابد

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

تلفن: ۰۸۱۳۸۳۸۰۰۲۳  داخلی: ۴۵۸   

ایمیل: homasohrabiabad2017@gmail.com

 

 

بخش خدمات فنی

مینا یوسفی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

تلفن: 08138380293 داخلی: 289

ایمیل:minayousefi975@gmail.com    

 

 

 

فاطمه مسلخی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی

تلفن: ۰۸۱۳۸۳۸۱۷۹۵   داخلی: ۴۶۱

ایمیل: fatemehmaslakhi1401@gmail.com

 

 

 

بخش آموزش

مهرنوش رضایی

تحصیلات: کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی

تلفن: ۰۸۱۳۸۳۸۰۲۹۳  داخلی: ۴۶۱

ایمیل: mehrnooshrezaei۲۰۱۴@gmail.com

 

 

 

 

نشانی: 

نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 243
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 29289
تعداد کاربران بر خط 0