زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

ردیف

شناسنامه و استاندارد خدمت

دانلود

1

شناسنامه و استانداردهای خدمت سونوگرافی

2

استاندارد خدمت توانبخشی ( بازتوانی ) ریوی

3

شناسنامه خدمت سونوگرافی برای تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین

4

شناسنامه خدمت موکوپلی سارکاریدوزیس تیپ چهار ( مورکیو سندرم )

5

شناسنامه خدمت موکوپلی سارکاریدوزیس تیپ دو ( سندرم هانتر )

6

شناسنامه و استاندارد خدمت ( PRP ) خونگیری، تهیه و تزریق پلاسمای غنی از پلاکت

7

شناسنامه و استاندارد خدمت EEG روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما

شناسنامه و استاندارد خدمت PRP خونگیری، تهیه و تزریق پلاسمای غنی از پلاکت

 

 9

شناسنامه و استاندارد خدمت Vagal Nerve Stimulation ) VNS )

 10

شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه مشاوره فردی طب پیشگیری و با مداخلات کاهنده ریسک فاکتورها شامل سیگار، تنباکو، الکل و سایر ریسک فاکتورها

 11

شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه مشاوره گروهی ( حداقل 2 نفر تا 8 نفر ) طب پیشگیری و با مداخلات کاهنده ریسک فاکتورها شامل سیگار، تنباکو، الکل و سایر ریسک فاکتورها

 12

شناسنامه و استاندارد خدمت آزمایش گازهای خونی، محاسبه O2 اشباع، همراه با سدیم، پتاسیم، کلسیم، کلر، هموگلوبین، هماتوکریت، گلوکز و لاکتات خون

 13

شناسنامه و استاندارد خدمت استندبای در اعمال مداخله ای قلبی و عروقی

 14

شناسنامه و استاندارد خدمت استندبای در اعمال مداخله یی قلبی و عروقی

 15

شناسنامه و استاندارد خدمت آماده سازی محلول های تزریقی شیمی درمانی ( حجیم و غیر حجیم )

 16

شناسنامه و استاندارد خدمت اورژانس بیمارستانی

 17

شناسنامه و استاندارد خدمت ایمونو، میتسوشیمی هر انتی بادی

 18

شناسنامه و استاندارد خدمت بازسازی، عمل باز، اصلاح عمل محدودسازی حجم معده برای چاقی مفرط

19

شناسنامه و استاندارد خدمت تجویز نالوکسان در تشخیص و درمان مسمومیت حاد ناشی از اپیوئیدها

20

شناسنامه و استاندارد خدمت تحریک مغناطیسی مغزی فراجمجمه یی مکرر ( آر تی ام اس

21

شناسنامه و استاندارد خدمت تراکم سنجی استخوان

22

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بزرگسال بستری مبتلا به آسم

23

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری مبتلا به بیماری پنومونی

24

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری مبتلا به بیماری سل

25

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری مبتلا به بیماری های التهابی روده ( کولیت اولسراتیو کرون )

26

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری مبتلا به فیبروز سیستیک

 27

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری مبتلا به نارسائی مزمن کلیوی

 28

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان 1

 29

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان 2

 30

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان 2

 31

شناسنامه و استاندارد خدمت تلفیق دارویی تخصصی بیماران بستری 1

 32

شناسنامه و استاندارد خدمت تلفیق دارویی تخصصی بیماران بستری 2

 33

شناسنامه و استاندارد خدمت توانبخشی در اختلال طیف اوتیسم

 34

شناسنامه و استاندارد خدمت توانبخشی در سکته حاد مغزی

 35

شناسنامه و استاندارد خدمت جراحی چاقی و متابولیک

 36

شناسنامه و استاندارد خدمت داخل کرونر 1

 37

شناسنامه و استاندارد خدمت داخل کرونر 2

 38

شناسنامه و استاندارد خدمت راهنمای رقیق سازی حاد خون با حفظ حجم طبیعی

39

شناسنامه و استاندارد خدمت موکوپلی سارکاریدوزیس تیپ یک

40

شناسنامه و استاندارد خدمت ویزیت تکاملی گستره کودکان با استفاده از ابزارهای استاندارد تشخیص اختلال تکامل کودکان به همراه تفسیر و گزارش

41

شناسنامه و استاندارد خدمت ویزیت جامع اورژانس

42

شناسنامه و استاندارد خدمت ویزیت محدود اورژانس

 43

شناسنامه و استاندارد خدمت، توانبخشی ریوی

44

شناسنامه و استاندارد خدمت، معاینه جامع شبکیه نوزاد نارس از طریق تصویربرداری، پزشکی از راه دور

45

شناسنامه و استاندارد خدمت،'TJHVNVLHKD HCVHI N,V

 

نشانی: 

نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 263
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 29309
تعداد کاربران بر خط 1